Een schreeuw om recht

Wij zijn de nabestaanden, de gehandicapt geschoten overlevenden, de traumatisch verwonde slachtoffers, de gedecoreerde helden omdat wij mensen hebben kunnen redden, de ondernemer gedupeerden en de ondernemer slachtoffers.

Wij vergeten dit bloedbad nooit.

In April 2017 hebben wij weer op een waardige en respectvolle manier herdacht dat het  6 jaar geleden was dat Tristan van der Vlis roekeloos, doordacht, bewust en in koelen bloede 6 onschuldige burgers  heeft vermoord en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd. Deze moordenaar had geen geweten.

Aandacht voor ons verdriet:

Na uitvoerig jarenlange research en kundige inzet door onze belangenbehartiger Orlando Kadir blijkt nu werkelijk dat dit bloedbad zeer wel voorkomen had kunnen en moeten worden als de ‘normale’ handhaving maar door de verantwoordelijke autoriteiten binnen onze DNP (De Nationale Politie) en door onze Minister van Veiligheid & Justitie oftewel onze Regering was uitgevoerd.

Er is nimmer sprake geweest van een normale handhaving, een geregistreerde psychopaat die notabene al jaren als dusdanig ook nog eens bekend stond bij de Politie kreeg achteraf op bizarre wijze maar liefst 5 wapens legaal toegekend en werd in staat gesteld ‘legaal’ te moorden: het drogverweer dat de advocaten van de Politie en Justitie  nu moedeloos blijven voeren is dat Tristan van der Vlis overal illegale wapens had kunnen kopen terwijl al bewezen is dat hij dit zelfs nooit heeft geprobeerd.

De Politie is op zijn minst mede-aansprakelijk, naast de dader.

Dat blijkt nu eens te meer.

Wij leven in een land waar  op basis van het minste vermoeden van twijfel bij een aanvraag voor een wapenvergunning deze al zal worden ontzegd: hoe heeft Tristan dan deze vergunningen toch kunnen krijgen?

(Oud)politie agenten zijn na al deze jaren eindelijk gaan praten, (anonieme) verklaringen van derden over de wanorde bij de afdeling Aanvragen Wapenvergunningen ten tijde van de toekenning en veel meer andere feiten hebben ervoor gezorgd dat de slachtoffers na ruim 6 jaren procederen tegen de politie – voor het eerst bij het Hof  in Den Haag mogen verschijnen en een sterke zaak hebben tegen de politie.

Wij vragen om een onafhankelijk en rechtvaardig oordeel van het Hof en hebben vertrouwen in hen.

Wij voelen ons wel al jaren in de steek gelaten, niet alleen door onze regering maar meer nog door het goed praten achteraf van het kwijtraken van belangrijke PdF-archieven, relevante bewijsmappen, verklaringen van derden en onlangs nog een volledige  archiefkast uit 2005.

Wij geloven niet in complot scenario’s maar wel dat de politie jarenlang desastreuze fouten heeft gemaakt, zelf zeer overvallen was door het eigen onrechtmatig  en zeer nalatig falen en uiteindelijk er toch weer klassikaal direct voor koos om ‘ het schietincident ‘ met alle middelen onder de pet te schuiven toen bleek dat zij inderdaad jarenlang cruciale en kwalijk nalatige fouten hadden gemaakt: struisvogelpolitiek, als je de rechtsstaat nodig hebt staat niets meer recht overeind? Voor de pet is er een andere wet?

110 nabestaanden en slachtoffers worden inmiddels vertegenwoordigd door Orlando Kadir en zijn inspanningen worden nog steeds ontkend door Achmea, de Staat en de politie.

Onze grieven richten zich tegen de Staat/Justitie en de top van DNP / Politie:

niet tegen de hardwerkende politie agent op straat .

Door de mechanische verwerking van verlofsaanvragen, grove nalatige en vooral toerekenbare fouten in de handhaving en toekenning van de wapenvergunning heeft T. van der Vlis uiteindelijk heel gemakkelijk kunnen beschikken over moordwapens waar hij daadwerkelijk vervolgens ook nog eens zijn moorden mee heeft gepleegd.

Wij willen nu een einde aan deze bizarre doofpot affaire, aan de struisvogelstrategie van de regering, aan de symboolpolitiek en schijnveiligheid  en  valse nieuwe toekenningseisen bij de aanvraag van wapenvergunningen terwijl de oude wetten nimmer gehandhaafd zijn?

http://www.eo.nl/ditisdedag/radio/artikel/orlando-kadir-over-aanscherping-wapenvergunning/

Zie ook een uitzending van Undercoverinnderland.nl van SBS6   –    http://www.sbs6.nl/programmas/undercover-in-nederland/videos/ywOTPxhaD67F/undercover-in-nederland-aflevering-99  – nodig om de Staat, de KNSA en vooral de politie te dwingen toch in te grijpen en te handhaven. Intriest dat ruim 3 jaren na het Bloedbad Alphen er nog niets werd gedaan aan handhaving van de wet. Totale minachting naar met name de nabestaanden.

Erken de aansprakelijkheid voor dit bloedbad Minister van Justitie Prof.mr.dr. F.B.J.Grapperhaus en erken dat jullie kwalijk en nalatig gefaald hebben ons te beschermen DNP/politie. Voormalig politie-commissaris Drs. J. Stikvoort heeft zulks al in April 2011 volmondig toegegeven tijdens zijn spraakmakende persconferentie.

Steun ons in onze strijd voor de waarheid.

Genegeerde slachtoffers Bloedbad 9 April 2011:
Lees over ons leed op deze website en ons leven na de massamoorden van 9 april 2011 en oordeel niet te snel over ons.

Uw donaties zijn van harte welkom, zeer noodzakelijk en deze hebben wij nodig om onze proceskosten te betalen, ziektekosten te betalen, levensonderhoud te betalen voor wezen wiens ouders zijn vermoord en nog veel meer.

Onze uniek gewonnen claim tegen Nationale Nederlanden dekt bij lange na niet de werkelijke schade, wij danken u daarom alvast hartelijk voor al uw steun!

110 Slachtoffers, familie  en nabestaanden massamoord 9 April 2011 Alphen aan den Rijn