Een schreeuw om recht bijna 8 jaren later

Politie en Staat begaan blunder op blunder over de rug van slachtoffers: nu alweer bijna 8 jaren later

Wij zijn de nabestaanden, de gehandicapt geschoten overlevenden, de traumatisch verwonde slachtoffers, de gedecoreerde helden omdat wij mensen hebben kunnen redden, de ondernemer-gedupeerden en de ondernemer-slachtoffers.

Wij herdenken komende 9 April 2019  dat Tristan van der Vlis roekeloos in koelen bloede 6 onschuldige burgers  heeft kunnen mogen vermoorden en vervolgens zelfmoord heeft gepleegd.

steunons

Na uitvoerig jarenlange research door onze belangenbehartiger Orlando Kadir van Corpocon Legal B.V. blijkt nu werkelijk dat dit bloedbad zeer wel voorkomen had kunnen en moeten worden door Politie & Justitie:

Er is nimmer sprake geweest van een normale handhaving, een geregistreerde psychopaat die notabene al jaren als dusdanig ook nog eens bekend stond bij de Politie kreeg achteraf op bizarre wijze maar liefst 5 legale wapens toegekend en werd in staat gesteld ‘legaal’ te moorden: het drogverweer dat de advocaten van de Politie al bijna 8 jaren  moedeloos blijven voeren is dat Tristan van der Vlis overal illegale wapens had kunnen kopen terwijl al bewezen is dat hij dit zelfs nooit heeft geprobeerd.

De Politie is op zijn minst mede-aansprakelijk, naast de dader. Aldus het Hof te Den Haag:

https://nos.nl/artikel/2224532-hof-politie-wel-aansprakelijk-voor-schietpartij-alphen-aan-den-rijn.html

Wij leven in een land waar  op basis van het minste vermoeden van twijfel bij een aanvraag voor een wapenvergunning deze al zal worden ontzegd: hoe heeft Tristan dan deze vergunningen alsnog kunnen en mogen krijgen?

(Oud)politie agenten zijn na al deze jaren eindelijk gaan praten, (anonieme) verklaringen van derden over de wanorde bij de afdeling Aanvragen Wapenvergunningen ten tijde van de toekenning en veel meer andere feiten hebben ervoor gezorgd dat Politie & Justitie veroordeeld zijn voor onrechtmatig handelden, edoch geen schade hoefde te betalen aan de slachtoffers en nabestaanden:?

Na ons gewonnen beroep bij het Hof te Den Haag in 2018 hadden wij de hoop een echt onafhankelijk en rechtvaardiger vonnis te krijgen in dit relevante staats-politieke dossier. De staat ging op kosten van de burger met drogreden omkleed in cassatie en komende Vrijdag 18 Januari 2019 zullen wij pleidooi houden waarom wij de mening zijn toegedaan dat het eerdere vonnis van het Hof in stand moet blijven.

Wij voelen ons in de steek gelaten, niet alleen door onze regering maar meer nog door het goed praten achteraf van het kwijtraken van belangrijke PdF-archieven, relevante bewijsmappen, verklaringen van derden en onlangs nog een volledige  archiefkast uit 2005.

Wij geloven niet in complottheoriën, wel dat de politie jarenlang desastreuze uitermate kwalijke fouten heeft gemaakt en DNP zelf zeer overvallen was door het eigen structureel nalatig falen en uiteindelijk er toch weer klassikaal direct voor koos om ‘ het schietincident ‘ met alle middelen onder de pet te schuiven toen bleek dat zij inderdaad jarenlang cruciale en kwalijk nalatige fouten hadden gemaakt:     DE PET, BOVEN DE WET.

Overheidsfalen is altijd toegestaan:?

Struisvogelpolitiek, als je de rechtsstaat nodig hebt staat niets meer recht overeind? 110 nabestaanden en slachtoffers worden inmiddels vertegenwoordigd door Orlando Kadir en zijn inspanningen worden na bijna 8 jaren strijd nog steeds ontkend door de Staat en de Nationale Politie…” Wij mogen geen gelijk krijgen, zo lijkt het..”

Wij zijn zelfs eerder al bij de Hoge Raad terecht gekomen omdat onze jurist en door hem ingehuurde advocaten belangrijke NIFP ( https://www.nifpnet.nl/NIFP/OverhetNIFP.aspx) stukken werden onthouden: de privacy van de ouders van een moordenaar worden beschermd, ten koste van het recht op waarheid van met name de nabestaanden van dit bloedbad. De Hoge Raad is op 6 maart 2015 al met een uitspraak gekomen waarbij wij gelijk kregen.

Onze grieven richten zich tegen het falen van Justitie in dit dossier en het desastreuze falen van de Politie met name: niet tegen de hardwerkende politie agent op straat .

Door de mechanische verwerking van verlofsaanvragen, grove nalatige en vooral toerekenbare fouten in de handhaving en toekenning van de wapenvergunning heeft T. van der Vlis uiteindelijk heel gemakkelijk kunnen beschikken over moordwapens waar hij daadwerkelijk vervolgens ook nog eens zijn goed geplande moorden mee heeft gepleegd.

Wij willen nu een einde aan deze bizarre doofpot affaire, aan de struisvogelstrategie van de regering, aan de symboolpolitiek en schijnveiligheid  en  valse nieuwe toekenningseisen bij aanvraag vergunningen terwijl de oude wetten nimmer gehandhaafd zijn?

http://www.eo.nl/ditisdedag/radio/artikel/orlando-kadir-over-aanscherping-wapenvergunning/

Zie ook de uitzending van Undercoverinnderland.nl van SBS6   –    http://www.sbs6.nl/programmas/undercover-in-nederland/videos/ywOTPxhaD67F/undercover-in-nederland-aflevering-99  – voor nodig om de Staat, de KNSA en vooral de politie te dwingen toch in te grijpen en te handhaven. Intriest dat nu  6 jaren na het Bloedbad Alphen er nog niets is gedaan aan betere handhaving van de wet.

Erken de aansprakelijkheid voor dit ernstige bloedbad Politie en erken dat jullie kwalijk en nalatig gefaald hebben ons te beschermen DNP/politie.

Drs. J. Stikvoort/Politie-commissaris  heeft zulks in April 2011 reeds volmondig toegegeven tijdens zijn eigen persconferentie, hij is al jaren weg en zo ook de waarheid?

 

Onze reeds uniek gewonnen claim tegen Nationale Nederlanden ( de aansprakelijkheidsverzekeraar van de moordenaar) dekt bij lange na niet de werkelijke schade van onze meer dan 100 cliënten, wij danken u daarom alvast hartelijk voor al uw steun!

110 Slachtoffers, familie  en nabestaanden massamoord 9 April 2011 Alphen aan den Rijn

Kijk ook terug naar de spraakmakende TV uitzending van 30 Maart 2016 op PAUW van BNN.Vara

http://pauw.vara.nl/media/355304
Komende 9 April 2019 is het alweer acht jaar geleden dat Tristan van der V. het vuur opende in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Er vielen 7 doden, waaronder Tristan zelf, en 17 gewonden.

Hoe is het sindsdien gegaan met de nabestaanden, slachtoffers en gedupeerden?

Hebben zij de afgelopen jaren  de beloofde hulp gekregen van de Staat ( Rutte:..” ik kijk niet weg, ik ben er voor jullie.” ) en zijn alle vragen nu beantwoord?

Het antwoord is , Nee.